Ιστορικό

Η εταιρία ιδρύθηκε απ’ τον Ευστάθιο Ι. Τριανταφυλλίδη (ηλεκτρολόγο μηχ/κο B.Sc., M.Sc.) τον Αύγουστο του 1986 με έδρα την Θεσσαλονίκη και λειτουργεί μέχρι σήμερα, με τη μορφή της ανώνυμης τεχνικής εταιρίας. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην οδό Ρήγα Φεραίου 5, στην Καλαμαριά, Θεσσαλονίκης.

Αρχικά δραστηριοποιήθηκε στον τομέα των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, επιβλέψεων κτιριακών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων καθώς και στην κατασκευή ιδιωτικών έργων, ενώ από το 1990 επεκτάθηκε και στην κατασκευή δημοσίων έργων, έργων οργανισμών κοινής ωφέλειας καθώς και ειδικών ιδιωτικών έργων, όπως τραπεζικών καταστημάτων, βιοτεχνιών και καταστημάτων. 

Τον Αύγουστο του 2005 ιδρύθηκε στην Βουλγαρία η θυγατρική εταιρία STAT BULGARIA με έδρα τη Σόφια και κύριο αντικείμενο την ανακατασκευή τραπεζικών καταστημάτων σε ολόκληρη τη χώρα της Βουλγαρίας. Η εξέλιξη αυτή σηματοδότησε την έναρξη της δραστηριότητας της εταιρίας εκτός Ελλάδας. 

Τον Σεπτέμβριο του 2015, η εταιρεία, μέσω των μετόχων της, ίδρυσε και συμμετέχει κατά 50% στην ίδρυση της εταιρίας  Sigma – Bau GmbH, με έδρα τη Στουτγάρδη. Αντικείμενο δραστηριότητας της SigmaBau είναι η κατασκευή κατοικιών και η ανακαίνιση εμπορικών καταστημάτων στα κρατίδια της Βάδης – Βυρτεμβέργης και Βαυαρίας στη Γερμανία. 

Από τον Ιανουάριο του 2016 η εταιρία ανέπτυξε τμήμα με εξειδίκευση στον χώρο της συντήρησης κτιριακών & ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (facility management), αναλαμβάνοντας τη συντήρηση 140 καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς στη Βόρεια και Δυτική Ελλάδα. Η εταιρεία, αξιοποιώντας το δικό της, άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο, προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή, καθώς και ένα ευρύ δίκτυο πιστοποιημένων συνεργατών, ανά την επικράτεια, είναι σε θέση να αξιολογεί, να προγραμματίζει και να επιλύει άμεσα και με επιτυχία, όλα τα τεχνικά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν στα καταστήματα ευθύνης της. Παράλληλα με την κατασταλτική, η εταιρεία προγραμματίζει και υλοποιεί και την προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού των καταστημάτων αυτών σε τριμηνιαία και εξαμηνιαία βάση. 

Η μέχρι σήμερα 30χρονη αδιάλειπτη κατασκευαστική δραστηριότητα της εταιρείας, παρέχει τη δυνατότητα να επιδείξει έναν ευρύ και αξιόλογο κατάλογο σημαντικών και πολυποίκιλων έργων, ο οποίος μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει δημόσια έργα, ιδιωτικές κατοικίες, κτήρια γραφείων, καθώς και την εξ’ ολοκλήρου κατασκευή, ανακατασκευή ή μερική ανακαίνιση πάνω από 200 καταστημάτων, η πλειοψηφία των οποίων αφορά τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Η εμπειρία της εταιρείας στο χώρο της κατασκευής υποστηρίζει την παρουσία της όχι μόνο στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, αλλά τόσο πανελλαδικά όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία και η Βουλγαρία.  

Η εταιρεία μας στελεχώνεται από μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων (πολιτικών, αρχιτεκτόνων, μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων, τοπογράφου), διοικητικό προσωπικό, καθώς και μόνιμων τεχνικών όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι καλύπτουν όλο το εύρος της κατασκευής. Επίσης η διαχρονική & σταθερή μας συνεργασία με εξωτερικά συνεργεία (για γυψοσανίδες, βαφές, ηλεκτρολογικά κλπ.) διασφαλίζει περαιτέρω την άρτια και τάχιστη ολοκλήρωση οποιουδήποτε κτιριακού έργου. 

Όλα τα παραπάνω συνδυαστικά συνηγορούν στην επιτυχή και σε υψηλό επίπεδο, όσον αφορά την ποιότητα και τη συνέπεια, αποπεράτωση ποικίλων μορφών κατασκευών. 

ΑΡ. ΓΕΜΗ 124063404000