Οικονομικά Στοιχεία

Οικονομικές καταστάσεις εταιρείας, για τη χρήση 2020

Οικονομικές καταστάσεις εταιρείας, για τη χρήση 2019