ΝΕΑ

Δομές Βαγιοχωρίου, Λαγκαδικίων, Αλεξάνδρειας, Φιλιππιάδας και Σερρών – Εργασίες περίφραξης και εγκατάστασης υποδομών ασφάλειας

Στις 2 Μαρτίου 2022 υπογράφηκε εκτελεστική σύμβαση της συμφωνίας πλαίσιο “Εργασίες περίφραξης και εγκατάστασης υποδομών ασφάλειας στις Δομές της ενδοχώρας (Τμήμα Ι – Δομές Βορείου

περισσότερα »

Δομή Κουτσόχερου Λάρισας – Εργασίες περίφραξης και εγκατάστασης υποδομών ασφάλειας

Στις 2 Μαρτίου 2022 υπογράφηκε εκτελεστική σύμβαση της συμφωνίας πλαίσιο “Εργασίες περίφραξης και εγκατάστασης υποδομών ασφάλειας στις Δομές της ενδοχώρας (Τμήμα ΙΙ – Δομές Νοτίου

περισσότερα »

Δομή Κατσικά Ιωαννίνων – Εργασίες περίφραξης και εγκατάστασης υποδομών ασφάλειας

Στις 30 Δεκεμβρίου 2021 υπογράφηκε εκτελεστική σύμβαση της συμφωνίας πλαίσιο “Εργασίες περίφραξης και εγκατάστασης υποδομών ασφάλειας στις Δομές της ενδοχώρας (Τμήμα Ι – Δομές Βορείου

περισσότερα »

Δομή Σχιστού Αττικής – Εργασίες περίφραξης και εγκατάστασης υποδομών ασφάλειας

Στις 30 Δεκεμβρίου 2021 υπογράφηκε εκτελεστική σύμβαση της συμφωνίας πλαίσιο “Εργασίες περίφραξης και εγκατάστασης υποδομών ασφάλειας στις Δομές της ενδοχώρας (Τμήμα ΙΙ – Δομές Νοτίου

περισσότερα »