ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

Ενεργειακή Αναβάθμιση, Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας

Περιγραφή Έργου:

Βελτίωση ενεργειακών χαρακτηριστικών κτιρίου. Περιλαμβάνονται εργασίες θερμομόνωσης κέλυφους, εγκατάσταση ενεργειακών κουφωμάτων, Φ/Β συστήματος, φωτιστικών με λαμπτήρες LED και αντικατάσταση συστήματος κλιματισμού.

Kύριος Έργου: Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας

Τοποθεσία: Νάουσα

Έτος Κατασκευής: Υπό Κατασκευή

Προϋπολογισμός: 221,565.75 €