ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΡΙΤΣΩΝΑ

Επέκταση Δομής Φιλοξενίας Προσφύγων στην Ριτσώνα

Περιγραφή Έργου:

Προσθήκη νέων υποδομών για την αύξηση της χωρητικότητας φιλοξενίας του κέντρου προσφύγων στην Ριτσώνα του Δήμου Χαλκιδέων (έκταση επέμβασης 50 στρ.). Στις εργασίες περιλήφθηκαν η εγκατάσταση 222 νέων κατοικιών χωρητικότητας 1536 ατόμων, από τις οποίες οι 9 με προδιαγραφές φιλοξενίας ΑΜΕΑ, και 2 κτιρίων κοινόχρηστων χρήσεων (γραφεία, πλυντήρια, χώροι απασχόλησης). Επίσης  συμπεριλήφθηκε διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου (2 παιδικές χαρές, 2 γήπεδα μπάσκετ, 1 γήπεδο ποδοσφαίρου), κατασκευή εσωτερικής οδοποιίας και επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων. Οι εργασίες περατώθηκαν σε διάστημα 110 ημερών.

Kύριος Έργου: Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης

Τοποθεσία: Ριτσώνα

Έτος Κατασκευής: 2019

Προϋπολογισμός: 7.875.272 €