ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΕΣ

Κατάστημα στις Σέρρες
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Περιγραφή Έργου:

Αποκατάσταση και χρωματισμοί όψεων κτιρίων.

Kύριος Έργου: Εθνική Τράπεζα Ελλάδος

Τοποθεσία: Σέρρες

Έτος Κατασκευής: 2018

Προϋπολογισμός: 49.000 €

A3 The Urban Element