ΖΕΝΙΘ

Βόρεια Ελλάδα

Περιγραφή Έργου:

Ανακαίνιση τριών καταστημάτων Ζενίθ στην Βόρεια Ελλάδα. Περιλαμβάνονται oικοδομικές και ΗΜ εργασίες για την ανακατασκευή/διαμόρφωση των κατασταστημάτων, εσωτερικές διαρρυθμίσεις και Η/Μ εγκαταστάσεις.

Kύριος Έργου: Ζενίθ

Τοποθεσία: Βόρεια Ελλάδα

Έτος Κατασκευής: Υπό κατασκευή

Προϋπολογισμός: 110,828.50 €