ΖΕΝΙΘ Gas & Light

Λάρισα

Περιγραφή Έργου:

Κατασκευή νέου καταστήματος εξυπηρέτησης πελατών με εμβαδόν 327τμ. Περιλήφθηκαν εσωτερικές διαρρυθμίσεις, διαμόρφωση νέας όψης, κατασκευή νέων εγκαταστάσεων Η/Μ.

Kύριος Έργου: Εταιρεία Προμήθειας Αερίου Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας Α.Ε.

Τοποθεσία: Λάρισα

Έτος Κατασκευής: 2020

Προϋπολογισμός: 134,955.12 €