ΑΓΓΛΙΚΟΙ ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Αναβάθμιση Η/Μ εγκαταστάσεων, Κέρκυρα

Περιγραφή Έργου:

Στο ιστορικό διατηρητέο μνημείο (συνολικού εμβαδού 6930 τμ) περαιώθηκαν εργασίες αντικατάστασης συστήματος κλιματισμού- θέρμανσης-αερισμού, τοποθέτηση συστήματος πυρανίχνευσης διευθυνσιοδοτούμενου τύπου, τοποθέτηση τοπικών συστημάτων κατάσβεσης, εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων, τοποθέτηση συστήματος CCTV και διάφορες οικοδομικές εργασίες. 

Kύριος Έργου: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Τοποθεσία: Κέρκυρα

Έτος Κατασκευής: 2019-20

Προϋπολογισμός: 2.171.790,00€