ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΞΕΝΙΑ

Ναύπακτος

Περιγραφή Έργου:

Το κτίριο «ΞΕΝΙΑ» (συνολικού εμβαδού 4.746τμ) θα λειτουργεί υποστηρικτικά στο τουριστικό προϊόν της περιοχής της Ναυπάκτου. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την στατική ενίσχυση των υφιστάμενων 3 κτιρίων, την ενεργειακή αναβάθμιση τους και την προσβασιμότητα των Α.Μ.Ε.Α. Ως αποτέλεσμα, οι εγκαταστάσεις θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες, στα νέα δεδομένα και στους νέους κανονισμούς. 

Kύριος Έργου: Δήμος Ναυπακτίας

Τοποθεσία: Ναύπακτος

Έτος Κατασκευής: Υπό κατασκευή

Προϋπολογισμός: 2,466,000.00 €