ΠΑΕΓΑΕ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Σίνδος, Θεσσαλονίκη

Περιγραφή Έργου:

Αναβάθμιση συγκροτήματος αποθηκών και ανακαίνιση κτιρίου γραφείων. Στις εργασίες περιλήφθηκαν η πλήρης ανακατασκευή 8 αποθηκών συνολικού εμβαδού 17.400τμ., αντικατάσταση στεγών, βιομηχανικά δάπεδα, οικοδομικές και Η/Μ εργασίες, εσωτερικές διαρρυθμίσεις του κτιρίου γραφείων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.

Kύριος Έργου: ΠΑΕΓΑΕ ΑΕ

Τοποθεσία: Σίνδος, Θεσσαλονίκη

Έτος Κατασκευής: 2018-19

Προϋπολογισμός: 1.054.600 €