ΣΤΑΤ ΑΤΕ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Περιγραφή Έργου:

Ανέγερση κτιρίου γραφείων 5 επιπέδων για την στέγαση της έδρας της εταιρείας συνολικού εμβαδού 1000τμ. Περιλαμβάνονται υπόγειοι αποθηκευτικοί χώροι, γραφεία, server και meeting rooms.

Kύριος Έργου: ΣΤΑΤ ΑΤΕ

Τοποθεσία: Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Έτος Κατασκευής: 2008

Προϋπολογισμός: 1.500.000 €