ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Δήμος Καλαμαριάς, Θεσσαλονίκη

Περιγραφή Έργου:

Εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης (αντικατάσταση κουφωμάτων, χρωματισμοί, αποκατάσταση Η/Μ εγκαταστάσεων)  σε σχολικά κτίρια του Δήμου Καλαμαριάς και βελτιωτικές επεμβάσεις – διαμορφώσεις στους αύλειους χώρους αυτών.

Kύριος Έργου: Δήμος Καλαμαριάς

Τοποθεσία: Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Έτος Κατασκευής: 2021

Προϋπολογισμός: 391,969.65 €