ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Facility Management

Facility Management Καταστημάτων, Κτιρίων και Αποθηκών στην Β. Ελλάδα

Περιγραφή Έργου:

Παροχή υπηρεσιών facility management για την προληπτική και κατασταλτική / επανορθωτική συντήρηση και διαχείριση συντήρησης σε συστήματα/ εγκαταστάσεις της Τράπεζας. Στο έργο εντάσσονται όλα τα καταστήματα της Βόρειας Ελλάδας. 

Kύριος Έργου: Τράπεζα Πειραιώς

Τοποθεσία: Βόρεια Ελλάδα

Έτος Κατασκευής: 2019-2021

Προϋπολογισμός: 362.400€/έτος