ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Αλεξάνδρεια, Ημαθία

Περιγραφή Έργου:

Ανακατασκευή 96 οικίσκων (συνολικού εμβαδού 1800τμ.) για τη δημιουργία προκατασκευασμένων κατοικιών. Περιλήφθηκαν εργασίες υποδομών, εσωτερικές διαρρυθμίσεις, εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρολογικών και κλιματισμού.

Kύριος Έργου: Δανικό Συμβούλιο των Προσφύγων (DRC)

Τοποθεσία: Αλεξάνδρεια, Ημαθία

Έτος Κατασκευής: 2018

Προϋπολογισμός: 326.460 €