Ανακαίνιση καταστήματος Ν. Μηχανιώνας (Πρώην ΑΤΕBANK)

 

 

 

 

 

 

Κύριος έργου: Tράπεζα Πειραιώς 

Τόπος: Ν. Μηχανιώνα

Ανακαίνιση καταστήματος Σερρών (Πρώην GenikiBank)

 

 

 

 

 

 

Κύριος έργου: Tράπεζα Πειραιώς 

Τόπος: Σέρρες

Ανακαίνιση καταστήματος Βασ. Όλγας (Πρώην GenikiBank)

 

 

 

 

 

Κύριος έργου: Tράπεζα Πειραιώς 

Τόπος: Θεσσαλονίκη