Ανακαίνιση καταστήματος Χρυσούπολης (Πρώην ΑΤΕBANK)

 

 

 

Κύριος έργου: Tράπεζα Πειραιώς 

Τόπος: Χρυσούπολη

 

 

Ανακαίνιση καταστήματος Αλεξάνδρειας Ημαθίας (Πρώην ΑΤΕBANK)

 

 

 

Κύριος έργου: Tράπεζα Πειραιώς 

Τόπος: Αλεξάνδρεια Ημαθίας

 

 

Ανακαίνιση καταστήματος Κιλκίς (Πρώην ΑΤΕBANK)

 

 

 

Κύριος έργου: Tράπεζα Πειραιώς 

Τόπος: Κιλκίς