Ανακαίνιση καταστήματος Αγ. Σοφίας Θεσ/νίκης (Πρώην ΑΤΕBANK)

 

 

 

Κύριος έργου: Tράπεζα Πειραιώς 

Τόπος: Θεσσαλονίκη

 

 

Κατασκευή νέου καταστήματος εξυπηρέτησης πελατών και αποκατάστασης παλαιού

 

 

 

Κύριος έργου: ΕΠΑ Θεσσαλονίκης ΑΕ

Τόπος: Θεσσαλονίκη