Ανακαίνιση καταστήματος Ν.Καλλικράτειας Χαλκιδικής (Πρώην ΑΤΕBANK)

 

 

 

 

 

Κύριος έργου: Tράπεζα Πειραιώς 

Τόπος: Χαλκιδική

Ανακαίνιση καταστήματος Σαμοθράκης (Πρώην ΑΤΕBANK)

 

 

 

 

 

Κύριος έργου: Tράπεζα Πειραιώς 

Τόπος: Σαμοθράκη

Ανακαίνιση καταστήματος Λαγκαδά Θεσ/νίκης (Πρώην ΑΤΕBANK)

 

 

 

 

 

Κύριος έργου: Tράπεζα Πειραιώς 

Τόπος:Λαγκαδάς Θεσ/νίκης