Ανακαίνιση καταστήματος Nεάπολης (Πρώην Millenium)

 

 

 

 

 

Κύριος έργου: Tράπεζα Πειραιώς 

Τόπος: Θεσσαλονίκη

Ανακαίνιση καταστήματος Λάρισας (Πρώην ΑΤΕBANK)

 

 

 

 

Κύριος έργου: Tράπεζα Πειραιώς 

Τόπος: Λάρισα

Ανακαίνιση καταστήματος Λάρισας (Πρώην Μillenium)

 

 

 

Κύριος έργου: Tράπεζα Πειραιώς 

Τόπος: Λάρισα