Ανακαίνιση καταστήματος κεντρικής πλατείας Καβάλας (Πρώην ΑΤΕBANK)

 

 

 

Κύριος έργου: Tράπεζα Πειραιώς 

Τόπος: Καβάλα

 

Ανακαίνιση γραφειακών χώρων δ/νσης Αν. Μακεδονίας

 

 

 

Κύριος έργου: Tράπεζα Πειραιώς 

Τόπος: Καβάλα

 

 

Ανακαίνιση καταστήματος Ελευθερούπολης Καβάλας (Πρώην ΑΤΕBANK)

 

 

 

Κύριος έργου: Tράπεζα Πειραιώς 

Τόπος:Ελευθερούπολη Καβάλας