Λίγα λόγια για την εταιρεία μας

Η εταιρεία μας ξεκίνησε σαν τεχνικό γραφείο τον Αύγουστο του 1986 με έδρα την Θεσσαλονίκη και λειτουργεί μέχρι σήμερα με τη μορφή της ομόρρυθμης εταιρείας.


Στην αρχή ανέπτυξε δραστηριότητες στον τομέα μελετών επιβλέψεων και κατασκευών ιδιωτικών έργων και από το 1990 εισήλθε στο κύκλωμα παραγωγής των δημοσίων έργων και οργανισμών κοινής ωφελείας και άλλων ιδιωτικών έργων όπως Τραπεζών, Βιοτεχνιών, καταστημάτων κλπ.


Το έτος 2002 ιδρύεται η εταιρεία ΤΕΜΑ Ο.Ε. με συμμετοχή μας κατά 50% και με κύριο αντικείμενο την κατασκευή κατοικιών. Ακολούθως το έτος 2003 ιδρύεται η εταιρεία ΑΚΤΟΝ Ο.Ε. με συμμετοχή μας κατά 50% και με κύριο αντικείμενο την κατασκευή δημοσίων έργων (κάτοχος εργοληπτικού πτυχίου 2ης τάξης Οικοδομικών και Η/Μ).


Τον Αύγουστο του 2005 ιδρύθηκε στην Βουλγαρία η εταιρεία STAT BULGARIA με έδρα τη Σόφια και με κύριο αντικείμενο την ανακατασκευή τραπεζικών καταστημάτων σε ολόκληρη τη χώρα της Βουλγαρίας.


Τον Σεπτέμβριο του 2015 συμμετέχουμε κατά 50% στην ίδρυση της εταιρείας Sigma-Bau GmbH στη Στουτγάρδη. Ο κύριος στόχος της Sigma-Bau είναι η κατασκευή κατοικιών καθώς και η ανακαίνιση εμπορικών καταστημάτων στα κρατίδια της Βάδης- Βυρτεμβέργης και Βαυαρίας στη Γερμανία.


Λόγω της μέχρι σήμερα κατασκευαστικής μας δραστηριότητας έχουμε να επιδείξουμε έναν αξιόλογο κατάλογο στην κατασκευή σημαντικών έργων, κάποια από τα οποία βρίσκονται στην κατηγορία έργα. Η λίστα αυτή μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ιδιωτικές κατοικίες και κτήρια γραφείων καθώς και την κατασκευή ή ανακαίνιση πάνω από 150 καταστημάτων με την πλειοψηφία αυτών να είναι τράπεζες.


Η μέχρι σήμερα πορεία μας καθώς και η 30χρονη εμπειρία μας στον τομέα των κατασκευών ιδιωτικών και δημοσίων έργων, μας επιτρέπει να υποστηρίζουμε την αξιόλογη παρουσία μας στον τομέα αυτό όχι μόνο στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης αλλά και ευρύτερα σε όλη την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και δύο κρατίδια της Γερμανίας Η εταιρεία μας στελεχώνεται από όλες τις ειδικότητες μηχανικών και αρχιτεκτόνων καθώς και τεχνικών όλων των ειδικοτήτων οι οποίοι καλύπτουν όλο το εύρος της κατασκευής, Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την επιτυχή και σε υψηλό επίπεδο, όσον αφορά τη ποιότητα και τη συνέπεια, αποπεράτωση ποικίλων μορφών κατασκευών.


Παρακάτω παρατίθεται ένα συνοπτικό διάγραμμα της εξέλιξης των μεγεθών των επιμέρους δραστηριοτήτων της εταιρείας μας.

diagram gr