Δραστηριότητες

aerio     Eleftheroupoli     

 

  Μελέτη εφαρμογής & ολοκληρωμένη κατασκευή/ανακαίνιση τραπεζών και λοιπών εξειδικευμένων καταστημάτων 

  Μελέτη & ολοκληρωμένη κατασκευή κτιρίων και γραφειακών χώρων

  Κατασκευή βιομηχανικών κτιρίων 

  Μελέτη & κατασκευή ιδιωτικών κατοικιών

  Μελέτη & κατασκευή Α.Π.Ε. (Φωτοβολταϊκά συστήματα, Συστήματα γεωθερμίας, Μικρά αιολικά)

  Κατασκευή δημοσίων έργων (Εργοληπτικό πτυχίο 2ης τάξης οικοδομών και Η/Μ εργασιών) 

  Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου

  Συντήρηση οικοδομικών & Η/Μ έργων