Ποιοι Είμαστε

Η εταιρεία μας στελεχώνεται απ’ όλες τις ειδικότητες, συνολικά 16 μηχανικών (πολιτικών, αρχιτεκτόνων, μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων, τοπογράφου), διοικητικό προσωπικό καθώς και μόνιμων τεχνικών όλων των ειδικοτήτων οι οποίοι καλύπτουν όλο το εύρος της κατασκευής

Τριανταφυλλίδης Ευστάθιος

Ηλεκτρολόγος – Μηχανολόγος Μηχανικός BSc, MSc – Πρόεδρος Δ.Σ.

Τριανταφυλλίδης Ιωάννης

Πολιτικός Μηχανικός BEng, MSc, DIC – Μέλος Δ.Σ

Τριανταφυλλίδου Ελένη

Αρχιτέκτων Μηχανικός, Συντηρητής Πολ. Κληρονομιάς BA (Hons), MSc (Arch), MSc – Μέλος Δ.Σ.

Τασιώνης Σταύρος

Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Πασαμέρας Αργύρης

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Τσικρικτσής Νικόλαος

Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ

Πασαμέρας Κωνσταντίνος

Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ

Κουκάκη Σέβη

Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ

Γιωτόπουλος Ιωάννης

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΑΠΘ, PMP

Παπαδόπουλος Νικόλαος

Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, MSc, DIC

Κουτσαυτάκης Γεώργιος

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

Πατραμάνης Νικόλαος

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Χατζηντούνας Ιωάννης

Αρχιτέκτων Μηχανικός, Μ.Α.

Κουλίνα Χρύσα

Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ

Στάικος Παναγιώτης

Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ

Λιόλιου Λίνα

Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ

Παρασκευόπουλος Σάββας

Υπεύθυνος Αποθήκης

Νταντίνου Αναστασία

Γραμματεία – Μέλος Δ.Σ

Παυλίδου Αναστασία

Γραμματεία – Λογιστήριο

Λυκίδου Γλυκερία

Λογιστήριο