Ποιοι Είμαστε

Η εταιρεία μας στελεχώνεται απ’ όλες τις ειδικότητες, συνολικά 16 μηχανικών (πολιτικών, αρχιτεκτόνων, μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων, τοπογράφου), διοικητικό προσωπικό καθώς και μόνιμων τεχνικών όλων των ειδικοτήτων οι οποίοι καλύπτουν όλο το εύρος της κατασκευής

Τριανταφυλλίδης Ευστάθιος

Ηλεκτρολόγος – Μηχανολόγος Μηχανικός BSc, MSc – Πρόεδρος Δ.Σ.

Τριανταφυλλίδης Ιωάννης

Πολιτικός Μηχανικός BEng, MSc, DIC – Μέλος Δ.Σ

Τριανταφυλλίδου Ελένη

Αρχιτέκτων Μηχανικός, Συντηρητής Πολ. Κληρονομιάς BA (Hons), MSc (Arch), MSc – Μέλος Δ.Σ.

Τασιώνης Σταύρος

Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Καρούντζος Παναγιώτης

Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ

Πασαμέρας Αργύρης

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Κυριάκου Χάρης

Αρχιτέκτων Μηχανικός, Αναστηλωτής BArch, MSc

Τσικρικτσής Νικόλαος

Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ

Μακαρονάς Αναστάσιος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός BEng, MSc

Πασαμέρας Κωνσταντίνος

Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ

Κουκάκη Σέβη

Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ

Γιωτόπουλος Ιωάννης

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΑΠΘ, PMP

Παπαδόπουλος Νικόλαος

Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, MSc, DIC

Κουτσαυτάκης Γεώργιος

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

Γιαννάκης Λάζαρος

Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ

Παρασκευόπουλος Σάββας

Υπεύθυνος Αποθήκης

Νταντίνου Αναστασία

Γραμματεία – Μέλος Δ.Σ

Παυλίδου Αναστασία

Γραμματεία – Λογιστήριο

Λυκίδου Γλυκερία

Λογιστήριο