Δομή Κουτσόχερου Λάρισας – Εργασίες περίφραξης και εγκατάστασης υποδομών ασφάλειας

Στις 2 Μαρτίου 2022 υπογράφηκε εκτελεστική σύμβαση της συμφωνίας πλαίσιο “Εργασίες περίφραξης και εγκατάστασης υποδομών ασφάλειας στις Δομές της ενδοχώρας (Τμήμα ΙΙ – Δομές Νοτίου Ελλάδας)”, για την εκτέλεση του επιμέρους έργου “Εργασίες περίφραξης και εγκατάστασης υποδομών ασφάλειας στη Δομή Κουτσόχερου Λάρισας”.

Facebook
Twitter
LinkedIn