Εργασίες εσωτερικής διαρρύθμισης πιλοτικού e-branch

Στις 21 Ιουνίου 2022 υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. και της ΣΤΑΤ ΑΤΕ για το έργο “Εργασίες εσωτερικής διαρρύθμισης πιλοτικού e-branch” στο Λουτράκι Αττικής.

Facebook
Twitter
LinkedIn