ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κατασκευή Ιδιωτικών Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Υποδομών

 • Κατασκευή ιδιωτικών κατοικιών 
 • Κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων 
 • Κατασκευή κτιρίων γραφειακών χωρών 
 • Κατασκευή βιομηχανικών κτιρίων 

Ανακαινίσεις Κτιρίων & Επαγγελματικών Χώρων

 • Ανακαινίσεις διαμερισμάτων
 • Ανακαινίσεις χώρων εστίασης και εμπορικών καταστημάτων (fit out works)
 • Αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων Ανακατασκευές εξωτερικών όψεων
 • Αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων και μνημείων
 • Στατική ενίσχυση κτιρίων

Κατασκευή Τραπεζών και λοιπών Εξειδικευμένων Καταστημάτων

Μελέτη εφαρμογής & ολοκληρωμένη κατασκευή / ανακαίνιση τραπεζών και εξειδικευμένων καταστημάτων 

Κατασκευή Δημοσίων Έργων (Εργοληπτικό Πτυχίο 4ης Τάξης Οικοδομικών και Η/Μ Εργασιών)

Κατασκευή, συντήρηση, ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων, σχολείων, πολιτιστικών κέντρων, αθλητικών υποδομών, μουσείων, βιβλιοθηκών, κ.α. 

Ενεργειακά Έργα

 • Μελέτη & κατασκευή Α.Π.Ε. (φωτοβολταϊκά συστήματα, συστήματα γεωθερμίας, αιολικά) 
 • Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων 
 • Βιοκλιματικές κατασκευές 

Facility Management - Συντήρηση Οικοδομικών & Η/Μ έργων

Η εταιρία μας διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία, την εμπειρία και το εξειδικευμένο προσωπικό για τις συντηρήσεις καταστημάτων, γραφείων και υποδομών. Προσφέρουμε ακόμα και τις πιο σύνθετες υπηρεσίες συντηρήσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων, ανάμεσα στις οποίες είναι: 

 • Οικοδομικές Εργασίες 
 • Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις 
 • Υδραυλικές Εγκαταστάσεις  
 • Πυροπροστασία 
 • Ψυκτικές Εγκαταστάσεις 

Υπηρεσίες Project Management

 • Σύνταξη προϋπολογισμού και έλεγχος ταμειακών ροών καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου
 • Δημιουργία και έλεγχος χρονοδιαγράμματος υλοποίησης εργασιών
 • Λεπτομερής σχεδιασμός κάθε εργασίας
 • Παρακολούθηση και επίβλεψη έργων

Διαχείριση Ακινήτων

Η ΣΤΑΤ ΑΤΕ παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε σχέση με την πώληση, αγορά, ενοικίαση, συντήρηση, ανακατασκευή και εκμετάλλευση ακινήτων.