Ενεργειακή αναβάθμιση – Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Στις 7 Νοεμβρίου 2023 υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε. και της ΣΤΑΤ ΑΤΕ για το έργο “Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών”. Το έργο αποσκοπεί στην ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση του πανεπιστημιακού κτιρίου (συνολικού εμβαδού 2.344τμ). Οι εργασίες περιλαμβάνουν εγκατάσταση συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης, περσίδων σκιασμού, αντικατάσταση κουφωμάτων, εσωτερικές διαρρυθμίσεις και […]

Διαμόρφωση καταστήματος Τράπεζας Πειραιώς στην Ίωνος Δραγούμη

Στις 2 Νοεμβρίου 2023 υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. και της ΣΤΑΤ ΑΤΕ για το έργο “Διαμόρφωση καταστήματος Ίωνος Δραγούμη σε ‘New Branch Model’ στα πλαίσια του TRANSFORMATION 2023 – 2024” στην Θεσσαλονίκη. Το έργο περιλαμβάνει οικοδομικές και ΗΜ εργασίες για την ανακατασκευή/διαμόρφωση του καταστήματος συνολικού εμβαδού 572 τμ.

Δομές Βαγιοχωρίου, Λαγκαδικίων, Αλεξάνδρειας, Φιλιππιάδας και Σερρών – Εργασίες περίφραξης και εγκατάστασης υποδομών ασφάλειας

Στις 2 Μαρτίου 2022 υπογράφηκε εκτελεστική σύμβαση της συμφωνίας πλαίσιο “Εργασίες περίφραξης και εγκατάστασης υποδομών ασφάλειας στις Δομές της ενδοχώρας (Τμήμα Ι – Δομές Βορείου Ελλάδας)”, για την εκτέλεση του επιμέρους έργου “Εργασίες περίφραξης και εγκατάστασης υποδομών ασφάλειας στις δομές Βαγιοχωρίου, Λαγκαδικίων, Αλεξάνδρειας, Φιλιππιάδας και Σερρών”.

Δομή Κουτσόχερου Λάρισας – Εργασίες περίφραξης και εγκατάστασης υποδομών ασφάλειας

Στις 2 Μαρτίου 2022 υπογράφηκε εκτελεστική σύμβαση της συμφωνίας πλαίσιο “Εργασίες περίφραξης και εγκατάστασης υποδομών ασφάλειας στις Δομές της ενδοχώρας (Τμήμα ΙΙ – Δομές Νοτίου Ελλάδας)”, για την εκτέλεση του επιμέρους έργου “Εργασίες περίφραξης και εγκατάστασης υποδομών ασφάλειας στη Δομή Κουτσόχερου Λάρισας”.

Δομή Κατσικά Ιωαννίνων – Εργασίες περίφραξης και εγκατάστασης υποδομών ασφάλειας

Στις 30 Δεκεμβρίου 2021 υπογράφηκε εκτελεστική σύμβαση της συμφωνίας πλαίσιο “Εργασίες περίφραξης και εγκατάστασης υποδομών ασφάλειας στις Δομές της ενδοχώρας (Τμήμα Ι – Δομές Βορείου Ελλάδας)”, για την εκτέλεση του επιμέρους έργου “Εργασίες περίφραξης και εγκατάστασης υποδομών ασφάλειας στη Δομή Κατσικά Ιωαννίνων”.

Δομή Σχιστού Αττικής – Εργασίες περίφραξης και εγκατάστασης υποδομών ασφάλειας

Στις 30 Δεκεμβρίου 2021 υπογράφηκε εκτελεστική σύμβαση της συμφωνίας πλαίσιο “Εργασίες περίφραξης και εγκατάστασης υποδομών ασφάλειας στις Δομές της ενδοχώρας (Τμήμα ΙΙ – Δομές Νοτίου Ελλάδας)”, για την εκτέλεση του επιμέρους έργου “Εργασίες περίφραξης και εγκατάστασης υποδομών ασφάλειας στη Δομή Σχιστού Αττικής”.