Κτίρια Κοινωνικού, Εκπαιδευτικού και Πολιτιστικού Χαρακτήρα

ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ