Novus

Residential Building in Marousi, Athens

ONOMA

5-star Hotel, Monastiriou Str., Thessaloniki

Τrivium

Residential Building in Karabournaki, Thessaloniki